23/02/18

Námety a manuály pre učiteľov a žiakov...

Informácie o projekte

Vytlačiť Odoslať e-mailom

ruky01

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Slovenskej republiky

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ

Kód ITMS projektu: 26110130151

Operačný program Vzdelávanie                ASFEU                 Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Prijímateľ: Základná škola, Kubranská cesta 80, 911 01 Trenčín
Názov projektu: Projektové vyučovanie Kubranská
Kód ITMS projektu: 26110130151

Prílohy
Download this file (overovaci_zaznam_ucitel.doc)Overovací záznam - učiteľ[Materiál pre učiteľov pracujúcich na projekte]366 Kb
Download this file (Projekt-charakteristika-a-ciele.pdf)Charakteristika[Charakteristika a ciele projektu]542 Kb
Download this file (Projekt-riadiaci-personál.pdf)Personál[Riadiaci personál projektového tímu]446 Kb
Download this file (Projekt-rozpocet.pdf)Finančný plán[Rozpočet projektu]544 Kb
Download this file (Projekt-tím-matica.pdf)Účastníci[Matica projektového tímu]477 Kb
Download this file (ZOZNAM ZIAKOV_ucast_na_projekte.doc)Zoznam žiakov[Materiál pre učiteľov pracujúcich na projekte]334 Kb