23/02/18

Námety a manuály pre učiteľov a žiakov...

Profil školy ZŠ - Kubranská cesta, Trenčín

Vytlačiť Odoslať e-mailom

knihyMalebné prostredie ovenčené Strážovskými vrchmi je ideálnym prostredím pre vzdelávanie a spĺňa najprísnejšie estetické a zdravotné kritériá. Rozľahlé trávnaté plochy okolo školy, telocvične a školskej jedálne poskytujú priestor pre športovanie a hry detí počas prestávok alebo v školskom klube. Pod korunami stromov sa často konajú aj vyučovacie hodiny. 

ZŠ Kubranská cesta počas svojej 50 ročnej existencie vychovala nemálo schopných a šikovných ľudí, položila základ na ceste za vzdelaním a profesiou celým ganeráciám. Naša ZŠ vytvára čo najprirodzenejšie prostredie pre prácu deťom rôznych skupín. Táto rôznosť však vôbec nie je prekážkou dobrého spolunažívania detí a pedagógov a umožňuje im tešiť sa z výsledkov spoločných snažení.

Školské športové stredisko
so zameraním na badminton a stolný tenis. Športová trieda so zameraním na floorball a badminton.

Integrácia sluchovo postihnutých detí
Vyučovanie v surdopedických triedach sa uskutočňuje podľa špeciálnych učebných plánov pod vedením špaciálne kvallifikovaných pedagógov a vychovávateľov. Tí okrem služieb smerom k žiakom poskytujú všetkým záujemcom informácie, vykonávajú špeciálnu diagnostiku sluchovo postihnutých detí a poskytujú poradenskú činnosť pre celý okres. Najvýraznejším výsledkom výchovno-vzdelávacieho procesu je integrácia sluchovo postihnutých žiakov medzi zdravú populáciu žiakov.