23/02/18

Námety a manuály pre učiteľov a žiakov...

Ing. Eva Mareková: Baltík - skladanie scény

Vytlačiť Odoslať e-mailom

Téma: Baltík - skladanie scény

Autorka: Ing. Eva Mareková

Ročník: 2.

Predmet: Informatika

Vzdelávacie oblasti a predmety

Vzdelávacia oblasť

Predmet

Matematika a práca s informáciami

Informatika

Druh projektu

podľa cieľa

konštrukčný (vytvorenie, konštruovanie niečoho)

podľa počtu riešiteľov

individuálny

podľa časovej dĺžky

krátkodobý

podľa miesta realizácie

školský

podľa organizácie

jeden predmet – viac tried – jeden učiteľ

Počet vyučovacích hodín

3

Výstupy projektu

Obrázok (každý žiak  uloží vytvorený obrázok do svojho priečinka)

 


Prílohy
Download this file (Marekova-1-0312-projekt_baltik.zip)Príloha - obrázky[Ing. Eva Mareková: Baltík - skladanie scény]729 Kb
Download this file (N-U-Marekova-Baltik_skladanie_sceny.pdf)NÁMET PRE UČITEĽA[Téma Baltík – skladanie scény, Matematika, 2. ročník]1150 Kb