23/02/18

Námety a manuály pre učiteľov a žiakov...

Helena Kuráková: Z internetu k atramentu

Vytlačiť Odoslať e-mailom

Téma: Od internetu k atramentu

Autorka projektu: Helena Kuráková

Vzdelávacie oblasti a predmety

Vzdelávacia oblasť

Predmet

rozvoj  komunikačných   a vyjadrovacích  schopností  žiakov  so  zameraním  sa  na   kultúru jazyka,

Slovenský jazyk a literatúra- čítanie

2.ročník

Utvrdenie  detí s pravopisnými javmi a tvarmi písma, upevňovanie zručností v písaní

Slovenský jazyk a literatúra – písanie, gramatika

2.ročník

Chápať vetu ako ucelenú myšlienku

Slovenský jazyk a literatúra-granatika, sloh

2.ročník

v reflexii diel výtvarného umenia, dizajnu,tradícia     a    identita  

Výtvarná výchova

6.ročník

Druh projektu

podľa cieľa

Krok k zlepšeniu klímy školy

Konštrukčný- vytvorenie prípravného, ozdobného listu spolužiakom v škole

Oboznámenie sa s novinkou v oblasti literatúry detského spisovateľa

Hodnotiaci- pomenuje svoj výkon

Získavanie hodnotiacich skúseností v oblasti detskej knihy detským a dospelým čitateľom

Drilový- nenásilný  nácvik zručnosti v písaní

podľa počtu riešiteľov

skupinový – počet žiakov v skupine-

2.ročník nadaní žiaci 13. žiakov

6.ročník nadaní žiaci 13.žiakov

podľa časovej dĺžky

krátkodobý

podľa miesta realizácie

školský

podľa organizácie

viac predmetov –viac tried – jeden učiteľ


Prílohy
Download this file (N-U-Kurakova-Z_internetu_k_atramentu.pdf)NÁMET PRE UČITEĽA[Téma Od internetu k atramentu, SJ - 2. ročník, VV - 6. ročník]574 Kb