23/02/18

Námety a manuály pre učiteľov a žiakov...

Mgr. Helena Kuráková - Škola v prírode v prírode

Vytlačiť Odoslať e-mailom

Téma: Mgr. Helena Kuráková

Autorka: Škola v prírode v prírode

Ročník: 2., 3., 4.

Predmety: Prírodoveda, Matematika, Telesná výchova

Výstupy z projektu:

Projekt je možné použiť a využiť v škole v prírode, alebo na uvedených hodinách pri netradičnom vyučovaní, ale aj pri motivácii na klasické vyučovanie. Takýto typ vyučovania pomôže aj na rekapituláciu toho, o čom deti často počuju, a to o význame lesov pre ľudský organizmus. Takto sa aktívne dozvedáme o význame lesa a záverom týchto aktivít môžu byť zaujímavé postrehy žiakov, ktoré môžu prezentovať v školskom časopise, alebo v projektoch , ktoré ich v prírodovede čakajú.


Prílohy
Download this file (N-U-Kurakova-Skola_v_prirode.pdf)NÁMET PRE UČITEĽA[Mgr. Helena Kuráková - Škola v prírode v prírode, 2-3-4. ročník, PDA, MAT, TV]1102 Kb