23/02/18

Námety a manuály pre učiteľov a žiakov...

PaedDr. Júlia Ondrejičková: Lov slov

Vytlačiť Odoslať e-mailom

Téma: Lov slov

Autorka: PaedDr. Júlia Ondrejíčková

Predmet: Obohatenie, Trieda pre intelektovo nadaných žiakov

Druh projektu

podľa cieľa

problémový

Hlavný cieľ projektu:

·         Skvalitniť sociálne vzťahy v triede, rozvíjať životné zručnosti priateľstvo a spolupráca

·         Pomocou tvorivých úloh s prvkami nejasnosti, neurčitosti, prekvapenia vedieť vypracovať ročníkovú prácu – projekt.

 

Špecifický cieľ projektu:

·         Naučiť žiakov získavať vedomosti prostredníctvom pre nich  dostupnej literatúry – encyklopédií časopisov,, internetových stránok, náučných filmov.

·         Dostupné informácie vedieť triediť, usporiadať, hľadať súvislosti medzi nimi a vytvoriť myšlienkovú mapu – mapu mysle.

·         Vytvorené ročníkové práce prezentovať pred skupinou spolužiakov, rodičov, prípadne učiteľov.

podľa počtu riešiteľov

Individuálny – každý žiak vypracuje svoj ročníkový projekt

 

podľa časovej dĺžky

Dlhodobý – žiak pracuje niekoľko mesiacov na svojeom projekte

podľa miesta realizácie

kombinovaný – miesta realizácie

podľa organizácie

Jeden predmet – jedna trieda – jeden učiteľ

 

Počet vyučovacích hodín

Trvanie projektu je 20 hodín - 10 dvojhodinových blokov

Výstupy projektu

Prezentácie ročníkových projektov žiakov v power - pointe


Prílohy
Download this file (N-U-Ondrejickova-Lov_slov.pdf)NÁMET PRE UČITEĽA[Téma Lov slov, Matematika, 3. ročník]1054 Kb