23/02/18

Námety a manuály pre učiteľov a žiakov...

Mgr. Helena Kuráková - Dve mamičky

Vytlačiť Odoslať e-mailom

Téma: Mgr. Helena Kuráková

Autorka: Dve mamičky

Ročník: 2.

Predmety: Etická výchova, Slovenský jazyk, Hudobná výchova

Výstupy z projektu:

Dominujúce činnosti v rámci predmetov slovenský jazyk a literatúra, hudobná výchova a etická výchova motivované Sviatkom matiek. Ich cieľom je podpora a rozvoj pozitívnych sociálnych vzťahov v triede, utváranie elementárnych poznatkov o novom slovnom druhu- slovesách, posilnenie a podpora emocionálneho prežívania sprevádzaná celým vyučovacím časom v tomto dni. Vyjadrenie predstáv a poznatkov, čo v živote človeka znamená mama. Prehlbovanie citových väzieb a úcty k matke, povzbudzovanie úsilia detí pri príprave osláv Dňa matiek, ktoré sa snúbi so starostlivosťou učiteľky, druhej matky žiakov.


Prílohy
Download this file (Kurakova_Dve-mamicky.pdf)NÁMET PRE UČITEĽA[Mgr. Helena Kuráková - Dve mamičky]991 Kb