20/02/18

Námety a manuály pre učiteľov a žiakov...

Helena Kuráková: Jedným dňom Slovenskom

Vytlačiť Odoslať e-mailom

Téma: Jedným dňom Slovenskom

Autorka projektov: Helena Kuráková

Ročník: 3.

Vzdelávacie oblasti a predmety

Vzdelávacia oblasť

Predmet

Príroda a spoločnosť

Vlastiveda

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra

Výtvarné činnosti

Výtvarná výchova

Matematika a jej aplikácie

Matematika - geometria

Druh projektu

podľa cieľa

problémový (cieľom je vyriešiť nejaký problém)

 

podľa počtu riešiteľov

individuálny

skupinový

podľa časovej dĺžky

krátkodobý

 

podľa miesta realizácie

školský

 

podľa organizácie

jeden predmet – jedna trieda – jeden učiteľ


 

namety,namet-5-SJ

Prílohy
Download this file (N-U-Kurakova-Jednym_dnom_Slovenskom.pdf)NÁMET PRE UČITEĽA[Helena Kuráková,Téma: Jedným dňom Slovenskom, Slovenský jazyk a literatúra, Vlastiveda, Matematika - geometria, Výtvarná výchova, 3. ročník]660 Kb