23/02/18

Námety a manuály pre učiteľov a žiakov...

PhDr. Marcel Olšiak - Žiadne tiky z fonetiky

Vytlačiť Odoslať e-mailom

Téma: Žiadne tiky z fonetiky

Autor: PhDr. Marcel Olšiak

Ročník: 5.

Predmet: Slovenský jazyk a literatúra

Výstupy projektu:

  • Žiak sa naučí v rámci orientácie na mape Slovenska Slovenskej republike, svojej rodnej vlasti označovať mestá, hľadať o nich informácie v encyklopédiách a na internete.
  • Písomne, gramaticky správne sa o nich vyjadrí v krátkych slohových útvaroch, preverí si znalosti v oblasti slovných druhova zároveň nadobudne lepšie čitateľské zručnosti.
  • Výtvarná výchova predstavuje z hľadiska obsahu vyučovania ako celku jedinečnú možnosť uvedomovania si osobnej a kultúrnej identity. To žiaka pripravuje na plnohodnotný život.
  • Vychádzajúc z mapy Slovenska si  tradičnou matematickou zručnosťou- rysovaním a meraním vzdialeností úsečiek a rovinných útvarov zistíme vzdialenosť jednotlivých miest oblastí Slovenska a tak vytvoríme zábavné úlohy na zopakovanie geometrie.
  • Použitie hymny svojho národa ako záverečnej oslavnej piesni položia základy uvedomenia si vlastnej národnej a kultúrnej identity .

 


Prílohy
Download this file (Namet-Olsiak__ziadne_tiky_z_fonetiky.pdf)MANUÁL PRE UČITEĽA[PhDr. Marcel Olšiak - Téma: Žiadne tiky z fonetiky, 5. ročník, Slovenský jazyk]925 Kb
Download this file (Príloha1-Ziadne tiky z fonetiky.pdf)Príloha 1 - Žiadne tiky z fonetiky[PhDr. Marcel Olšiak - Téma: Žiadne tiky z fonetiky, 5. ročník, Slovenský jazyk]145 Kb
Download this file (Príloha2 -Ziadne tiky z fonetiky.pdf)Príloha 2 - Žiadne tiky z fonetiky[PhDr. Marcel Olšiak - Téma: Žiadne tiky z fonetiky, 5. ročník, Slovenský jazyk]131 Kb