18/02/18

Námety a manuály pre učiteľov a žiakov...

Ing. Eva Mareková: Počítačová kriminalita

Vytlačiť Odoslať e-mailom

Téma: Počítačová kriminalita

Autorka: Ing. Eva Mareková

Vzdelávacie oblasti a predmety

Vzdelávacia oblasť

Predmet

Matematika a práca s informáciami

Informatika

 

 

 

 

 

 

Druh projektu

podľa cieľa

konštrukčný (vytvorenie, konštruovanie niečoho)

podľa počtu riešiteľov

Skupinový (3 riešitelia)

podľa časovej dĺžky

krátkodobý

podľa miesta realizácie

školský

podľa organizácie

jeden predmet – jedna trieda – jeden učiteľ

Počet vyučovacích hodín

4

Výstupy projektu

Prezentácia v PowerPointe, Quiz v PowerPointe, diplom


Prílohy
Download this file (Marekova-2-0312-U.pdf)Výstup z aktivity 1.1 - Mareková - Projekt č. 2[Téma Počítačová kriminalita, Informatika, 6. ročník]1469 Kb
Download this file (Pocitacova kriminalita - ukazka_diplom.PNG)Priloha - Ukážka diplomu[Ing. Eva Mareková: Počítačová kriminalita]187 Kb
Download this file (Pocitacova kriminalita - ukazka_kvizove_otazky.jpg)Príloha - Ukážka kvízových otázok[Ing. Eva Mareková: Počítačová kriminalita]62 Kb
Download this file (Pocitacova kriminalita - ukazka_prezentacia.jpg)Príloha - Ukážka prezentácie[Ing. Eva Mareková: Počítačová kriminalita]92 Kb