23/02/18

Námety a manuály pre učiteľov a žiakov...

PaedDr. Jana Očenášová - Pozoruhodnosti Trenčína

Vytlačiť Odoslať e-mailom

Téma: Pozoruhodnosti Trenčína

Autorka: PaedDr. Jana Očenášová

Ročník: 2.

Predmety: Slovenský jazyk, Prírodoveda, Výtvarná výchova, Matematika

 

Stručný popis projektu:

V úvode si žiaci precvičia a zopakujú hlásky, slabiky a ich delenie, vyriešia smerovku, dokreslia k nej obrázky. Na ostatných hodinách si pripravia štvorcovú sieť, obrázky s pomenovaním, ktoré využijú pri tvorbe vlastnej smerovky. V priebehu projektového vyučovania pracujú vo dvojiciach a využívajú počítač – internet. Pri tvorbe smerovky pomáha vyrobená prezentácia s postupom tvorenia smerovky. V smerovkách sa dvojice zameriavajú na pozoruhodnosti mesta Trenčín. Žiaci môžu dotvoriť smerovku s odpoveďou (prázdne okienka).


Prílohy
Download this file (M03-U-Ocenasova-Pozoruhodnosti-Trencina-2r-SJ-PDA-VV-MAT.pdf)MANUÁL PRE UČITEĽA[PaedDr. Jana Očenášová: Pozoruhodnosti Trenčína, 2. ročník, SJ-PDA-MT-VV]1741 Kb
Download this file (M03-Z-Ocenasova-Pozoruhodnosti-Trencina-2r-SJ-PDA-VV-MAT.pdf)MANUÁL PRE ŽIAKA[PaedDr. Jana Očenášová: Pozoruhodnosti Trenčína, 2. ročník, SJ-PDA-MT-VV]1596 Kb
Download this file (M_3_PRILOHA_1_smerovka.pdf)Príloha 1 - Smerovka[PaedDr. Jana Očenášová: Pozoruhodnosti Trenčína, 2. ročník, SJ-PDA-MT-VV]399 Kb
Download this file (M_3_PRILOHA_2_pracovny_list_1.pdf)Príloha 2 -Pracovný list[PaedDr. Jana Očenášová: Pozoruhodnosti Trenčína, 2. ročník, SJ-PDA-MT-VV]409 Kb
Download this file (M_3_PRILOHA_3_ukazka_PL_1.pdf)Príloha 3 - Ukážka pracovného listu[PaedDr. Jana Očenášová: Pozoruhodnosti Trenčína, 2. ročník, SJ-PDA-MT-VV]640 Kb
Download this file (M_3_PRILOHA_4_pracovny_list_2.pdf)Príloha 4 - Pracovný list 2[PaedDr. Jana Očenášová: Pozoruhodnosti Trenčína, 2. ročník, SJ-PDA-MT-VV]382 Kb
Download this file (M_3_PRILOHA_5_pracovny_list_3.pdf)Príloha 5 - Pracovný list 3[PaedDr. Jana Očenášová: Pozoruhodnosti Trenčína, 2. ročník, SJ-PDA-MT-VV]137 Kb
Download this file (M_3_PRILOHA_6_ukazka_PL_3.pdf)Príloha 6 - Ukážka pracovného listu 3[PaedDr. Jana Očenášová: Pozoruhodnosti Trenčína, 2. ročník, SJ-PDA-MT-VV]620 Kb
Download this file (M_3_PRILOHA_7_prezentacia.pptx)Príloha 7 - Prezentácia[PaedDr. Jana Očenášová: Pozoruhodnosti Trenčína, 2. ročník, SJ-PDA-MT-VV]390 Kb