20/02/18

Námety a manuály pre učiteľov a žiakov...

Mgr. Edita Krecháčová: Bodka na mape sveta

Vytlačiť Odoslať e-mailom

Téma: Bodka na mape sveta

Autorka: Mgr. Edita Krecháčová

Ročník: 6. ročník

Predmety: Slovenský jazyk, Geografia, Etická výchova


Prílohy
Download this file (Manual pre ucitela -Krechacova - Bodka na mape sveta.pdf)MANUÁL PRE UČITEĽA[Mgr. Edita Krecháčová: Bodka na mape sveta, 6. ročník - Slovenský jazyk, Geografia, Etická výchova]917 Kb
Access this URL (http://zskubranska-projekt.sk/attachments/article/109/Priloha - fotokniha- ukazka vystupov ziakov.zip)Príloha - Fotokniha - Ukážka výsupov žiakov[Mgr. Edita Krecháčová: Bodka na mape sveta, 6. ročník - Slovenský jazyk, Geografia, Etická výchova]0 Kb
Access this URL (http://zskubranska-projekt.sk/attachments/article/109/Priloha - malujeme metaforu - ukazka vystupov.zip)Príloha - Malujeme metaforu - Ukážka výstupov[Mgr. Edita Krecháčová: Bodka na mape sveta, 6. ročník - Slovenský jazyk, Geografia, Etická výchova]0 Kb
Access this URL (http://zskubranska-projekt.sk/attachments/article/109/Priloha - dyn-opis - ukazka vystupov ziakov.zip)Príloha - Dynamický opis - Ukážka výstupov[Mgr. Edita Krecháčová: Bodka na mape sveta, 6. ročník - Slovenský jazyk, Geografia, Etická výchova]0 Kb
Access this URL (http://zskubranska-projekt.sk/attachments/article/109/Priloha - Fotodokumentacia projektu.zip)Príloha - Fotodokumentácia projektu[Mgr. Edita Krecháčová: Bodka na mape sveta, 6. ročník - Slovenský jazyk, Geografia, Etická výchova]0 Kb
Download this file (Priloha - Aktivita c-2  Neskorá jesen - PL - Hra na básnika.pdf)Priloha - Neskorá jesen - Hra na básnika[Mgr. Edita Krecháčová: Bodka na mape sveta, 6. ročník - Slovenský jazyk, Geografia, Etická výchova]653 Kb
Download this file (Priloha - Aktivita c-2 - Hra na básnika - Malujeme metaforu.pdf)Priloha - Hra na básnika - Malujeme metaforu[Mgr. Edita Krecháčová: Bodka na mape sveta, 6. ročník - Slovenský jazyk, Geografia, Etická výchova]563 Kb
Download this file (Priloha - Aktivita c-2 -Hra na basnika - Netradicne basnicke utvary - cinquainy.)Priloha -Hra na basnika - Netradicne basnicke utvary - cinquainy[Mgr. Edita Krecháčová: Bodka na mape sveta, 6. ročník - Slovenský jazyk, Geografia, Etická výchova]255 Kb
Download this file (Priloha - Aktivita c-2 B -Hra na básnika - Ja som PL s výstupmi.pdf)Priloha -Hra na básnika - Pracovný list[Mgr. Edita Krecháčová: Bodka na mape sveta, 6. ročník - Slovenský jazyk, Geografia, Etická výchova]396 Kb
Download this file (Priloha - Aktivita c-2 Hra na básnika -  Netradicné básnické útvary PL  s výstup)Priloha - Hra na básnika - Netradicné básnické útvary - pracovný list[Mgr. Edita Krecháčová: Bodka na mape sveta, 6. ročník - Slovenský jazyk, Geografia, Etická výchova]1863 Kb
Download this file (Priloha - Basnicke prostriedky - prezentácia.pptx)Príloha - Básnické prostriedky - prezentácia[Mgr. Edita Krecháčová: Bodka na mape sveta, 6. ročník - Slovenský jazyk, Geografia, Etická výchova]86 Kb
Download this file (Priloha - dotaznik pre ziaka.pdf)Príloha - Dotazník pre žiaka[Mgr. Edita Krecháčová: Bodka na mape sveta, 6. ročník - Slovenský jazyk, Geografia, Etická výchova]369 Kb
Download this file (Priloha - Dynamický opis.pptx)Príloha - Dynamický opis[Mgr. Edita Krecháčová: Bodka na mape sveta, 6. ročník - Slovenský jazyk, Geografia, Etická výchova]78 Kb
Download this file (Priloha - haiku.pdf)Príloha - Haiku[Mgr. Edita Krecháčová: Bodka na mape sveta, 6. ročník - Slovenský jazyk, Geografia, Etická výchova]617 Kb
Download this file (Priloha - Kniha - Bodka na mape sveta.pdf)Príloha - Kniha - Bodka na mape sveta[Mgr. Edita Krecháčová: Bodka na mape sveta, 6. ročník - Slovenský jazyk, Geografia, Etická výchova]859 Kb
Download this file (Priloha - Pracovny list so sebahodnotením.pdf)Príloha - Pracovný list so sebahodnotením[Mgr. Edita Krecháčová: Bodka na mape sveta, 6. ročník - Slovenský jazyk, Geografia, Etická výchova]291 Kb