20/02/18

Námety a manuály pre učiteľov a žiakov...

Mgr. Zuzana Kijácová - História Zeme - Druhohory

Vytlačiť Odoslať e-mailom

Autorka: Mgr. Zuzana Kijácová

Téma: História Zeme -Druhohory

Ročník: 8.

Predmet: Biológia, Informatika

Stručný popis projektu:

Žiaci si v tomto projekte formou rôznych aktivít zopakujú a rozšíria svoje vedomosti o živote a podmienkach života na našej Zemi v období druhohôr – označovanom ako érou plazov. Finálnym výstupom projektu je plagát, ktorý by mal priblížiť a poskytnúť obraz o živote v druhohorách. Žiaci prácou v skupinách sa budú učiť a rozvíjať schopnosť efektívne si rozdeliť prácu, vzájomne sa rešpektovať, pomáhať si. Pri práci s internetom sa naučia vyhľadávať informácie, triediť ich, pracovať s nimi, naučia sa tvoriť vlastný text a budú rozvíjať svoje komunikačné zručnosti. Formou exkurzie si nielen opakujú a rozširujú svoje vedomosti, ale aj rozvíjajú svoje kultivované správanie na verejnosti.


Prílohy
Download this file (MANUAL_28_U_projektove_vyucovanie.pdf)MANUÁL PRE UČITEĽA[Mgr. Zuzana Kijácová - História Zeme - Druhohory]1092 Kb
Download this file (MANUAL_28_Z_projektove_vyucovanie.pdf)MANUÁL PRE ŽIAKA[Mgr. Zuzana Kijácová - História Zeme - Druhohory]803 Kb
Download this file (pril_1_opereni-tyrani.pdf)Príloha 1[Mgr. Zuzana Kijácová - História Zeme - Druhohory]914 Kb
Download this file (pril_2_navod-na-vyrobu-Puzzle.ppt)Príloha 2 - Návod na výrobu puzzle[Mgr. Zuzana Kijácová - História Zeme - Druhohory]1503 Kb
Download this file (pril_3_puzzle-T-Rex.rar)Príloha 3 - Puzzle[Mgr. Zuzana Kijácová - História Zeme - Druhohory]807 Kb