23/02/18

Námety a manuály pre učiteľov a žiakov...

PaedDr. Jana Očenášová - Živočíchy vo vybraných slovách

Vytlačiť Odoslať e-mailom

Téma: Živočíchy vo vybraných slovách

Autorka: PaedDr. Jana Očenášová

Ročník: 4.

Predmet: Výtvarná výchova, Informatická výchova, Prírodoveda, Slovenský jazyk

Stručný popis projektu:

V úvode si  precvičíš a zopakuješ vybraná slová, vypíšeš z nich všetky živočíchy. Na ostatných hodinách si pripravíš informácie o zadelených zvieratách, obrázky, ktoré využiješ pri tvorbe prezentácie. V priebehu projektového vyučovania využiješ počítač – internet. Vytvoríš prezentáciu o zadelených živočíchoch. V závere sa všetky prezentácie spoja a vznikne finálna prezentácia o živočíchoch vo vybraných slovách.

PaedDr. Jana Očenášová

Prílohy
Download this file (M_9_PRILOHA_1_osemsmerovka.xls)Príloha 1 - Osemsmerovka[PaedDr. Jana Očenášová: Živočíchy vo vybraných slovách , 4. ročník, SJ-PDA-INF-VV]23 Kb
Download this file (M_9_PRILOHA_2_pracovny_list.pdf)Príloha 2 - Pracovný list[PaedDr. Jana Očenášová: Živočíchy vo vybraných slovách , 4. ročník, SJ-PDA-INF-VV]317 Kb
Download this file (M_9_PRILOHA_3_cicavce.ppt)Príloha 3 - Cicavce[PaedDr. Jana Očenášová: Živočíchy vo vybraných slovách , 4. ročník, SJ-PDA-INF-VV]372 Kb
Download this file (M_9_PRILOHA_4_hodnotiaca_tabulka.xls)Príloha 4 - Hodnotiaca tabuľka[PaedDr. Jana Očenášová: Živočíchy vo vybraných slovách , 4. ročník, SJ-PDA-INF-VV]26 Kb
Download this file (M_9_U_Zivocichy_vo_vybranych_slovach_4_rocnik.pdf)MANUÁL PRE UČITEĽA[PaedDr. Jana Očenášová: Živočíchy vo vybraných slovách , 4. ročník, SJ-PDA-INF-VV]1256 Kb
Download this file (M_9_Z_Zivocichy_vo_vybranych_slovach_4_Rocnik.pdf)MANUÁL PRE ŽIAKA[PaedDr. Jana Očenášová: Živočíchy vo vybraných slovách , 4. ročník, SJ-PDA-INF-VV]1072 Kb