23/02/18

Námety a manuály pre učiteľov a žiakov...

Mgr. Nina Kubačková - Trenčín, dolinečka

Vytlačiť Odoslať e-mailom

Autorka: Mgr. Nina Kubačková

Téma: Trenčín, dolinečka

Ročník: 7.

Predmety: Výtvarná výchova, Hudobná výchova, Slovenský jazyk, Informatika

Stručný popis projektu:

V úvode projektu žiaci budú poznávať a skúmať ľudové piesne zo svojho rodného mesta a okolia z viacerých hľadísk:

  1. hudobné – poznávanie melódie, rytmu piesní a následná interpretácia s doprovodom hudobného nástroja,
  2. historické – začlenenie do príslušného obdobia,
  3. lexikálne – rozbor slovnej zásoby vybraných piesní z historického hľadiska.

Po tomto rozbore porovnajú ľudové piesne so súčasnou populárnou hudbou, potom sa pokúsia v skupinách pretvoriť text vybranej ľudovej piesne do súčasného jazyka.
Vytvorenú modernú pieseň  napíšu v aplikácii Word a zakomponujú ju do obrazu, v ktorom výtvarne znázornia pôvodnú ľudovú pieseň. Obrazy budú nainštalované na spoločnej výstave školy ako hádanky pre ostatných žiakov – Spoznávaš túto ľudovú pieseň? Pomocným materiálom pre rozpoznanie piesní bude videonahrávka s nahranými interpretáciami vybraných ľudových piesní jednotlivých skupín.

V úvode projektu žiaci budú poznávať a skúmať ľudové piesne zo svojho rodného mesta a okolia z viacerých hľadísk:

1) hudobné – poznávanie melódie, rytmu piesní a následná interpretácia s doprovodom hudobného nástroja,

2) historické – začlenenie do príslušného obdobia,

3) lexikálne – rozbor slovnej zásoby vybraných piesní z historického hľadiska.

Po tomto rozbore porovnajú ľudové piesne so súčasnou populárnou hudbou, potom sa pokúsia v skupinách pretvoriť text vybranej ľudovej piesne do súčasného jazyka.

Vytvorenú modernú pieseň  napíšu v aplikácii Word a zakomponujú ju do obrazu, v ktorom výtvarne znázornia pôvodnú ľudovú pieseň. Obrazy budú nainštalované na spoločnej výstave školy ako hádanky pre ostatných žiakov – Spoznávaš túto ľudovú pieseň? Pomocným materiálom pre rozpoznanie piesní bude videonahrávka s nahranými interpretáciami vybraných ľudových piesní jednotlivých skupín.

Prílohy
Download this file (MANUAL_23_ucitel.pdf)MANUÁL PRE UČITEĽA[Mgr. Nina Kubačková, Téma: Trenčín, dolinečka, 7. ročník, Predmety: Hudobná výchova, Výtvarná výchova, Slovenský jazyk, Informatika]5556 Kb
Download this file (MANUAL_23_ziak.pdf)MANUÁL PRE ŽIAKA[Mgr. Nina Kubačková, Téma: Trenčín, dolinečka, 7. ročník, Predmety: Hudobná výchova, Výtvarná výchova, Slovenský jazyk, Informatika]5467 Kb
Access this URL (http://zskubranska-projekt.sk/attachments/article/144/M_23_PRILOHA_10-videonahravka_Kuty_Kuty.wmv)Príloha 10 - Videonahrávka Kuty Kuty[Mgr. Nina Kubačková, Téma: Trenčín, dolinečka, 7. ročník, Predmety: Hudobná výchova, Výtvarná výchova, Slovenský jazyk, Informatika]61880 Kb
Download this file (M_23_PRILOHA_11_obrazok_28_ukazka_finalneho_produktu.jpg)Príloha 11 - Ukážka finálneho produktu[Mgr. Nina Kubačková, Téma: Trenčín, dolinečka, 7. ročník, Predmety: Hudobná výchova, Výtvarná výchova, Slovenský jazyk, Informatika]1730 Kb
Download this file (M_23_PRILOHA_12_obrazok_29_ukazka_finalneho_produktu.jpg)Príloha 12 - Ukážka finálneho produktu[Mgr. Nina Kubačková, Téma: Trenčín, dolinečka, 7. ročník, Predmety: Hudobná výchova, Výtvarná výchova, Slovenský jazyk, Informatika]1483 Kb
Download this file (M_23_PRILOHA_13_obrazok_30_ukazka_finalneho_produktu.JPG)Príloha 13 - Ukážka finálneho produktu[Mgr. Nina Kubačková, Téma: Trenčín, dolinečka, 7. ročník, Predmety: Hudobná výchova, Výtvarná výchova, Slovenský jazyk, Informatika]2034 Kb
Download this file (M_23_PRILOHA_1_hodnotiaci_dotaznik_ucitela.pdf)Príloha 1 - Hodnotiaci dotazník[Mgr. Nina Kubačková, Téma: Trenčín, dolinečka, 7. ročník, Predmety: Hudobná výchova, Výtvarná výchova, Slovenský jazyk, Informatika]657 Kb
Download this file (M_23_PRILOHA_2_hodnotiaci_dotaznik_ziaka.pdf)Príloha 2 - Hodnotiaci dotazník žiaka[Mgr. Nina Kubačková, Téma: Trenčín, dolinečka, 7. ročník, Predmety: Hudobná výchova, Výtvarná výchova, Slovenský jazyk, Informatika]646 Kb
Access this URL (http://zskubranska-projekt.sk/attachments/article/144/M_23_PRILOHA_3_prezentacia_c_1.pptx)Príloha 3 - Prezentácia č. 1[Mgr. Nina Kubačková, Téma: Trenčín, dolinečka, 7. ročník, Predmety: Hudobná výchova, Výtvarná výchova, Slovenský jazyk, Informatika]25468 Kb
Download this file (M_23_PRILOHA_4_tajnicka_stvorsmerovka.pdf)Príloha 4 - Tajnička - štvorsmerovka[Mgr. Nina Kubačková, Téma: Trenčín, dolinečka, 7. ročník, Predmety: Hudobná výchova, Výtvarná výchova, Slovenský jazyk, Informatika]855 Kb
Download this file (M_23_PRILOHA_5_prezentacia_c_2.pptx)Príloha 5 - Prezentácia č. 2[Mgr. Nina Kubačková, Téma: Trenčín, dolinečka, 7. ročník, Predmety: Hudobná výchova, Výtvarná výchova, Slovenský jazyk, Informatika]93 Kb
Download this file (M_23_PRILOHA_6_hodnotiaca_tabulka.pdf)Príloha 6 - Hodnotiaca tabuľka[Mgr. Nina Kubačková, Téma: Trenčín, dolinečka, 7. ročník, Predmety: Hudobná výchova, Výtvarná výchova, Slovenský jazyk, Informatika]434 Kb
Download this file (M_23_PRILOHA_7_opakovacia_rozcvicka.pdf)Príloha 7 - Opakovacia rozcvička[Mgr. Nina Kubačková, Téma: Trenčín, dolinečka, 7. ročník, Predmety: Hudobná výchova, Výtvarná výchova, Slovenský jazyk, Informatika]511 Kb
Download this file (M_23_PRILOHA_8_prezentacia_c_3.pptx)Príloha 8 - Prezentácia č. 3[Mgr. Nina Kubačková, Téma: Trenčín, dolinečka, 7. ročník, Predmety: Hudobná výchova, Výtvarná výchova, Slovenský jazyk, Informatika]103 Kb
Download this file (M_23_PRILOHA_9_Od_Tatier_k_Dunaju.pdf)Príloha 9 - Od Tatier k Dunaju[Mgr. Nina Kubačková, Téma: Trenčín, dolinečka, 7. ročník, Predmety: Hudobná výchova, Výtvarná výchova, Slovenský jazyk, Informatika]413 Kb