18/02/18

Námety a manuály pre učiteľov a žiakov...

PaedDr. Iveta Krchňáková - Ekológia a my

Vytlačiť Odoslať e-mailom

Téma: Ekológia a my

Autorka: PaedDr. Iveta Krchňáková

Ročník: 2. ročník

Predmet: Prírodoveda, Vlastiveda, Matematika, Slovenský jazyk, Výtvarná výchova

Stručný popis projektu:

Celý projekt riadi jeden učiteľ v jednej triede. Žiaci majú úvodnú motiváciu a získavanie informácií na jednotlivých vyučovacích hodinách. Žiaci pracujú individuálne, aj v skupinách, učiteľ vystupuje ako poradca a koordinátor.
V úvode projektu si žiaci na hodinách prírodovedy zopakujú život človeka v prírode a prispôsobenie sa človeka životu v prírode. Tiež o zasahovaní človeka do prírody, o odpade a jeho triedení.
Na vlastivede žiaci rozpoznávajú, ktoré časti krajiny vytvorila príroda, ktoré človek a dozvedia sa o odpade a jeho separovaní. Následne na hodine matematiky sa cez sčitovanie a odčitovanie v slovných úlohách zdokonalia vo vedomostiach o separovaní odpadu.
Na slovenskom jazyku spájajú slová do viet o separovaní.
V závere svoje vedomosti využijú na zhotovenie odpadových košov. Pri práci budú používať tabuľu, pracovné listy, interaktívnu tabuľu a počítač s internetom.

Ekológia a my

Prílohy
Download this file (1 Priroda a clovek.ppt)Príloha 1 - Prezentácia - Príroda a človek[PaedDr. Iveta Krchňáková: Ekológia a my, 2. ročník]1778 Kb
Download this file (10 PL MAT slovne ulohy.pdf)Príloha 10 - Matematika - Slovné úlohy[PaedDr. Iveta Krchňáková: Ekológia a my, 2. ročník]152 Kb
Download this file (12 Ukazka textu - vety.pdf)Príloha 12 - Ukážka textu[PaedDr. Iveta Krchňáková: Ekológia a my, 2. ročník]393 Kb
Download this file (13 Ukazka prace.pdf)Príloha 13 - Ukážka práce[PaedDr. Iveta Krchňáková: Ekológia a my, 2. ročník]210 Kb
Download this file (2 PL Co mozes vidiet v prirode.pdf)Príloha 2 - Pracovný list - Čo môžeš vidieť v prírode[PaedDr. Iveta Krchňáková: Ekológia a my, 2. ročník]135 Kb
Download this file (3 Ochrana prirody.ppt)Príloha 3 - Prezentácia - Ochrana prírody[PaedDr. Iveta Krchňáková: Ekológia a my, 2. ročník]1759 Kb
Download this file (4Triedenie a separovanie PDA.ppt)Príloha 4 - PL - Triedenie a separovanie[PaedDr. Iveta Krchňáková: Ekológia a my, 2. ročník]8188 Kb
Download this file (5 PL na triedenie.pdf)Príloha 5 - PL na triedenie[PaedDr. Iveta Krchňáková: Ekológia a my, 2. ročník]489 Kb
Download this file (6 Prirodniny a ludske vytvory.ppt)Príloha 6 - Prezentácia - Prírodniny a ľudské výtvory[PaedDr. Iveta Krchňáková: Ekológia a my, 2. ročník]2691 Kb
Download this file (7 PL VLA prir a vytvory.pdf)Príloha 7 - Prírodniny a ľudské výtvory[PaedDr. Iveta Krchňáková: Ekológia a my, 2. ročník]529 Kb
Download this file (8 Vyfarbi ludske vytvory.pdf)Príloha 8 - Vyfarbi ľudské výtvory[PaedDr. Iveta Krchňáková: Ekológia a my, 2. ročník]403 Kb
Download this file (9 PL MAT 2rocnik.pdf)Príloha 9 - Pracovný list - Matematika[PaedDr. Iveta Krchňáková: Ekológia a my, 2. ročník]197 Kb
Download this file (Manual 4 ziak.pdf)MANUÁL PRE ŽIAKA[PaedDr. Iveta Krchňáková: Ekológia a my, 2. ročník]1042 Kb