23/02/18

Námety a manuály pre učiteľov a žiakov...

Mgr. Zuzana Kijácová - Poznáš vodné stavovce?

Vytlačiť Odoslať e-mailom

Téma: Poznáš vodné stavovce?

Autorka: Mgr. Zuzana Kijácová

Ročník: 5.

Predmety: Biológia, Slovenský jazyk, Informatika, Výtvarná výchova, Geografia

Stručný popis projektu:

Žiaci si v tomto projekte formou rôznych aktivít zopakujú a rozšíria vedomosti o vodných stavovcoch žijúcich na Slovensku. Na jednotlivých hodinách si tvoria čiastočné výstupy, z ktorých vytvoria finálny produkt projektu - nástenku. Pracujú v skupinách, učia sa efektívne si rozdeliť prácu, vzájomne sa rešpektovať, pomáhať si. Pri práci s internetom sa učia vyhľadávať informácie, triediť ich, pracovať s nimi, učia sa tvoriť vlastný text a rozvíjajú svoje komunikačné zručnosti.

 

Žiaci si v tomto projekte formou rôznych aktivít zopakujú a rozšíria vedomosti o vodných stavovcoch žijúcich na Slovensku. Na jednotlivých hodinách si tvoria čiastočné výstupy, z ktorých vytvoria finálny produkt projektu - nástenku. Pracujú v skupinách, učia sa efektívne si rozdeliť prácu, vzájomne sa rešpektovať, pomáhať si. Pri práci s internetom sa učia vyhľadávať informácie, triediť ich, pracovať s nimi, učia sa tvoriť vlastný text a rozvíjajú svoje komunikačné zručnosti.


Prílohy
Download this file (2cvicenia.rar)Príloha 2 - Cvičenia - Ryby a plazy[Mgr. Zuzana Kijácová - Poznáš vodné stavovce?, 5. ročník]5720 Kb
Download this file (MANUAL_14_Z.pdf)MANUÁL PRE ŽIAKA[Mgr. Zuzana Kijácová - Poznáš vodné stavovce?, 5. ročník]1137 Kb
Download this file (PL VODNE VTAKY.pdf)Príloha 5 - Pracovný list - Vodné vtáky[Mgr. Zuzana Kijácová - Poznáš vodné stavovce?, 5. ročník]224 Kb
Download this file (Vodne stavovce.zip)Príloha 1 - Vodné stavovce[Mgr. Zuzana Kijácová - Poznáš vodné stavovce?, 5. ročník]9 Kb
Download this file (Vodne vtaky.rar)Príloha 3 - Vodné vtáky I[Mgr. Zuzana Kijácová - Poznáš vodné stavovce?, 5. ročník]273 Kb
Download this file (Vodn‚ vt kyII.rar)Príloha 4 - Vodné vtáky II[Mgr. Zuzana Kijácová - Poznáš vodné stavovce?, 5. ročník]273 Kb
Download this file (Vydra_riecna.pdf)Príloha 6 - Ukážka čiastočného výstupu[Mgr. Zuzana Kijácová - Poznáš vodné stavovce?, 5. ročník]333 Kb