20/02/18

Námety a manuály pre učiteľov a žiakov...

Mgr. Silvia Kriváčková - Staroveký Trenčín

Vytlačiť Odoslať e-mailom

Téma: Staroveký Trenčín

Autorka: Mgr. Silvia Kriváčková

Hlavný cieľ projektu

Napísať reportáž z vyučovania.

Ročník

6.

Vzdelávacie oblasti a predmety

Vzdelávacia oblasť

Predmet

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra

Človek a spoločnosť

Dejepis

Stručný popis projektu

V projekte „Staroveký Trenčín“ sa pokúsiš získať všeobecný prehľad o živote v starovekej rímskej ríši a vyhľadať spojitosť mesta Trenčín so starovekým Rímom.

V úvode sa zaradíš do pracovnej skupiny  pomocou aktivity „Vytvoríme pracovné skupiny“.

Spoznáš prírodné podmienky Apeninského polostrova a báj o založení mesta Rím (PowerPoint prezentácia).

Pripravíš si  podklady pre „Rímsku hodinu“, vďaka ktorej sa na chvíľu staneš „Rimanom“.

Navštíviš Trenčiansky hrad (exkurzia),  rozpoznáš život v rímskom meste (plagát/nástenka).

Všetky činnosti využiješ na vytvorenie finálneho produktu – reportáže do školského časopisu.


Prílohy
Download this file (M_18_PRÍLOHA_10_hodnotiaci_dotazník.pdf)Príloha 10 - Hodnotiaci dotazník[Staroveký Trenčín, 6. ročník]509 Kb
Download this file (M_18_PRÍLOHA_1_rímska_báj.pdf)Príloha 1 - Rímska báj[Staroveký Trenčín, 6. ročník]603 Kb
Download this file (M_18_PRÍLOHA_2_úlohy_pre_skupiny.pdf)Príloha 2 - Úlohy pre skupiny[Staroveký Trenčín, 6. ročník]764 Kb
Download this file (M_18_PRÍLOHA_3_kartičky.pdf)Príloha 3 - Kartičky[Staroveký Trenčín, 6. ročník]352 Kb
Download this file (M_18_PRÍLOHA_4_dotazník_pre_žiaka.pdf)Príloha 4 - Dotazník pre žiaka[Staroveký Trenčín, 6. ročník]471 Kb
Download this file (M_18_PRÍLOHA_5_didaktická_hra.pdf)Príloha 5 - Didaktická hra[Staroveký Trenčín, 6. ročník]347 Kb
Download this file (M_18_PRÍLOHA_6_recept.pdf)Príloha 6 - Recept[Staroveký Trenčín, 6. ročník]566 Kb
Download this file (M_18_PRÍLOHA_7_úlohy.pdf)Príloha 7 - Otázky[Staroveký Trenčín, 6. ročník]561 Kb
Download this file (M_18_PRÍLOHA_8_otázky.pdf)Príloha 8 - Otázky[Staroveký Trenčín, 6. ročník]673 Kb
Download this file (M_18_PRÍLOHA_9_zostavte_správu.pdf)Príloha 9 - Zostavenie správy[Staroveký Trenčín, 6. ročník]587 Kb
Download this file (M_18_Ž_Staroveky_Trencin_6_rocnik.pdf)MANUÁL PRE ŽIAKA[Staroveký Trenčín, 6. ročník]2018 Kb
Download this file (PM_18_PRÍLOHA_11_PREZENTÁCIA.pptx)Príloha 11 - Prezentácia v PowerPointe[Staroveký Trenčín, 6. ročník]330 Kb