23/02/18

Námety a manuály pre učiteľov a žiakov...

Aktivita 1.1 - Námety pre učiteľov - Zoznam výstupov

Vytlačiť Odoslať e-mailom

ceruzky03

Výstupy z aktivity 1.1 - Námety pre učiteľov, zostavené pred 02/2012

» Ing. Eva Mareková - Téma: Význam počítačov v edukačnom procese, 5. ročník, Predmet: Informatika

» PaedDr. Júlia Ondrejičková - Téma: Vytváranie ročníkových projektov v rámci hodín predmetu Obohatenie, 2. ročník, Predmet: Obohatenie, Trieda pre nadané deti

» Mgr. Alena Fábová - Téma: ROZPRÁVKOVÁ TRIEDA – Stretnutie so zvieratkami, 1. ročník, Predmety: Slovenský jazyk, Prírodoveda, Obohatenie, Výtvarná výchova

 

Výstupy z aktivity 1.1 - Námety pre učiteľov, zostavené po 02/2012

» Metodická príručka - Aktivita 1.1, Materiál pre učiteľov pracujúcich na projekte, Autor: PhDr. Marcel Olšiak

» Mgr. Janka Capáková - Téma: Pranostiky, 6. ročník, Predmet: Slovenský jazyk a literatúra

» Mgr. Janka Capáková - Téma: Slová z dávnej minulosti, 7. ročník, Predmet: Slovenský jazyk a literatúra

» Mgr. Janka Capáková - Téma: Po stopách Svätopluka, 5. ročník, Predmet: Slovenský jazyk a literatúra

» Mgr. Janka Capáková - Téma: Legenda o sv. Jurajovi, 5. ročník, Predmet: Slovenský jazyk a literatúra

» Mgr. Janka Capáková - Téma: Povesti o našich obciach, 5. ročník, Predmet: Slovenský jazyk a literatúra

» Mgr. Janka Capáková - Téma: Naše stretnutie s Robinsonom, 7. ročník, Predmet: Slovenský jazyk a literatúra

» Mgr. Janka Capáková - Téma: Spoznávame frazeologizmy, 8. ročník, Predmet: Slovenský jazyk a literatúra

» Mgr. Janka Capáková - Téma: V hlavnej úlohe červená sliepočka, 5. ročník, Predmet: Slovenský jazyk a literatúra

» Mgr. Janka Capáková - Téma: Tvoríme školský časopis, 5. ročník, Predmet: Slovenský jazyk a literatúra

» Helena Kuráková - Téma: Jedným dňom Slovenskom,3. ročník, Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Vlastiveda, Matematika - geometria, Výtvarná výchova

» Helena Kuráková - Téma: Dve mamičky, 2. ročník, Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Hudobná výchova, Etická výchova

» Helena Kuráková - Téma: Škola v prírode v prírode, 2.,3.,4. ročník, Predmet: Prírodoveda, Matematika, Telesná výchova

» Helena Kuráková - Téma: Ten deň, tá zem, 2. ročník, Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Prírodoveda, Výtvarná výchova

» Helena Kuráková - Téma: Z Internetu k atramentu, 2. ročník - Slovenský jazyk, 6. ročník - Výtvarná výchova

» Ing. Eva Mareková - Téma: Aritmetický priemer, 6. ročník, Predmet: Matematika

» Ing. Eva Mareková - Téma: Víkendové počasie v stupňoch, 6. ročník, Predmet: Matematika

» Ing. Eva Mareková - Téma: Počítačová kriminalita, 6. ročník, Predmet: Informatika

» Ing. Eva Mareková - Téma: Matematické pexeso, 6. ročník, Predmet: Matematika

» Ing. Eva Mareková - Téma: Baltík - skladanie scény, 2. ročník, Predmet: Informatika

» Ing. Eva Mareková - Téma: Štatistika, 6. ročník, Predmet: Matematika

» Ing. Eva Mareková - Téma: Fotíme sami seba, 9. ročník, Predmet: Informatika

» PaedDr. Júlia Ondrejičková - Téma: Lov slov, 3. ročník, Predmet: Obohatenie, Trieda pre nadané deti

» PaedDr. Júlia Ondrejičková - Téma: Lov slov II., 3. ročník, Predmet: Obohatenie, Trieda pre nadané deti

» PaedDr. Júlia Ondrejičková - Téma: Čitateľská burza, 3. ročník, Predmet: Slovenský jazyk a literatúra

» PaedDr. Júlia Ondrejičková - Téma: Plné vrecká peňazí, 3. ročník, Predmet: Matematika, Vlastiveda, Prírodoveda, Výtvarná výchova

» PaedDr. Júlia Ondrejičková - Téma: Rodina – škola ľudskosti, 3. ročník, Predmet: Prírodoveda, Výtvarná výchova

» PhDr. Marcel Olšiak - Téma: Médiá naše každodenné, 5. ročník, Predmet: Slovenský jazyk

» PhDr. Marcel Olšiak - Téma: Divadlo žije!,  7. ročník, Predmet: Slovenský jazyk

» PhDr. Marcel Olšiak - Téma: Maľované vybrané slová, 5. ročník, Predmet: Slovenský jazyk

» PhDr. Marcel Olšiak - Téma: Žiadne tiky z fonetiky, 5. ročník, Predmet: Slovenský jazyk

» PhDr. Marcel Olšiak - Téma: TV našej triedy, 5. ročník, Predmet: Slovenský jazyk a literatúra

» PhDr. Marcel Olšiak - Téma: Inventúra slov, 5. ročník, Predmet: Slovenský jazyk a literatúra

» Eva Vitézová - Téma: Marec - mesiac knihy, 6. ročník, Predmet: Slovenský jazyk

» Eva Vitézová - Téma: Regionálna povesť, 5. ročník, Predmet: Slovenský jazyk

» Eva Vitézová - Téma: Dadaizmus - náhodizmus, 8. ročník, Predmet: Výchova umením

» Eva Vitézová - Téma: Deň matiek, 5. ročník, Predmet: Slovenský jazyk a literatúra

» Eva Vitézová - Téma: Môj domov, 9. ročník, Predmet: Slovenský jazyk a literatúra

» Eva Vitézová - Téma: Soľ nad zlato lebo obyčajné veci pre život, 5. ročník, Predmet: Slovenský jazyk a literatúra

» Eva Vitézová - Téma: Sulejman II. Nádherný, 7. ročník, Predmet: Dejepis