23/02/18

Námety a manuály pre učiteľov a žiakov...

Aktivita 1.2 - Manuály pre učiteľov a žiakov- Zoznam výstupov

Vytlačiť Odoslať e-mailom

pocitadlo

Výstupy z aktivity 1.2 - Manuály pre učiteľov a žiakov, zostavené pred 02/2012

»  Mgr. Edita Krecháčová - Téma: Bodka na mape sveta, 6. ročník, Slovenský jazyk, Geografia, Etická výchova

» Mgr. Ingrid Slezáková - Rastlinstvo v okolí školy, 3. - 4. ročník, Predmety: Slovenský jazyk, Prírodoveda, Vlastiveda

» Mgr. Jarmila Mahríková - Téma: Ekoareál - náučný chodník, 5. - 6. - 7. ročník, Predmety: Biológia, Geografia, Matematika, Informatika, Svet práce, Triednické hodiny, Slovenský jazyk, Chémia

 

 Výstupy z aktivity 1.2 - Manuály pre učiteľov a žiakov, zostavené po 02/2012

» Metodická príručka - Aktivita 1.2 -  Materiál pre učiteľov pracujúcich na projekte - autorky: Mgr. Nina Kubačková, Mgr. Jozefína Fančovičová

» Manuál č. 1: PaedDr. Jana Očenášová - téma Ročné obdobia v Trenčíne, 1. ročník, Predmety: Slovenský jazyk, Prírodoveda, Výtvarná výchova

» Manuál č. 2: PaedDr. Iveta Krchňáková - téma Deň Zeme, 1. ročník, Predmety: Slovenský jazyk, Prírodoveda, Výtvarná výchova, Matematika

» Manuál č. 3: PaedDr. Jana Očenášová - téma: Pozoruhodnosti Trenčína, 2. ročník, Predmety: Slovenský jazyk, Prírodoveda, Výtvarná výchova, Matematika

» Manuál č. 4: PaedDr. Iveta Krchňáková - téma: Ekológia a my, 2. ročník, Predmety: Slovenský jazyk, Prírodoveda, Výtvarná výchova, Matematika, Vlastiveda

» Manuál č. 5: PaedDr. Jana Očenášová - téma Váh, 3. ročník, Predmety: Slovenský jazyk, Prírodoveda, Výtvarná výchova, Informatika

» Manuál č. 6: PhDr. Lýdia Čechová, PhD. - téma Moja rodina, 3. ročník, Predmet: Anglický jazyk

» Manuál č. 8: RNDr. Viera Kolbaská - téma Zvieracie rekordy okolo nás, 3. ročník, Predmet: Matematika, Informatika

» Manuál č. 9: PaedDr. Jana Očenášová - téma Živočíchy vo vybraných slovách, 4. ročník, Predmet: Slovenský jazyk, Prírodoveda, Výtvarná výchova, Informatika

» Manuál č. 10: PhDr. Lýdia Čechová, PhD. - téma Priatelia a ja, 4. ročník, Predmet: Anglický jazyk

» Manuál č. 11: RNDr. Viera Kolbaská - téma Športom ku zdraviu, 4. ročník, Predmet: Matematika, Informatická výchova

» Manuál č. 12: PhDr. Lýdia Čechová, PhD. - Téma: Moji zaujímaví priatelia, 5. ročník,  Predmet: Anglický jazyk

» Manuál č. 13: Mgr. Silvia Kriváčková - téma Spoznávame známych ľudí, 5. ročník, Predmety: Slovenský jazyk, Dejepis

» Manuál č. 14: Mgr. Zuzana Kijácová - téma Poznáš vodné stavovce?, 5. ročník, Predmety: Slovenský jazyk, Biológia, Geografia, Informatika, Výtvarná výchova

» Manuál č. 16: Mgr. Jozefína Fančovičová - téma Podnebné pásma na Zemi, 5. ročník, Predmety: Geografia, Informatika

» Manuál č. 17: PhDr. Lýdia Čechová, PhD. - Téma: Hobby a ideálny víkend, 6. ročník, Predmet: Anglický jazyk

» Manuál č. 18: Mgr. Silvia Kriváčková - Téma: Staroveký Trenčín -  Obrazy starovekého sveta: Rímska ríša, 6. ročník, Predmety: Dejepis, Slovenský jazyk a literatúra

» Manuál č. 19: Mgr. Zuzana Kijácová - Téma: Stavba rastlinného tela, 6. ročník, Predmety: Biológia, Informatika, Slovenský jazyk a literatúra

» Manuál č. 20: RNDr. Viera Kolbaská - Téma: Recyklovanie - Vieme žiť ekonomicky a ekologicky? - 6. ročník, Predmety: Matematika, Informatika

» Manuál č. 21: Mgr. PhDr. Lýdia Čechová PhD. - Téma: Kufor - svetobežník - 7. ročník, Predmety: Anglický jazyk

» Manuál č. 22: Mgr. Silvia Kriváčková - Téma: Matúš Čák Trenčiansky - 7. ročník, Predmety: Slovenský jazyk, Dejepis

» Manuál č. 23: Mgr. Nina Kubačková - Téma: Trenčín, dolinečka - 7. ročník, Predmety: Slovenský jazyk, Výtvarná výchova, Hudobná výchova, Informatika

» Manuál č. 25: RNDr. Viera Kolbaská - Téma: Energie - včera - dnes - zajtra… - 7. ročník, Predmety: Matematika, Informatika

» Manuál č. 27: Mgr. Silvia Kriváčková - Téma: Boli tu pred nami - 8. ročník, Predmety: Slovenský jazyk, Dejepis, Informatika

» Manuál č. 28: Mgr. Zuzana Kijácová - Téma: História Zeme - Druhohory - 8. ročník, Predmety: Biológia, Informatika

» Manuál č. 29: RNDr. Kolbaská - Téma: Potreby Zeme - Poznáme ich? - 8. ročník, Predmety: Matematika, Informatika

» Manuál č. 30: Mgr. Jozefína Fančovičová - Téma: Čierne ovce Európskej únie - 8. ročník, Predmet: Geografia

» Manuál č. 31: PhDr. Lýdia Čechová, PhD. - Téma: Pamätihodnosti Trenčína - 9. ročník, Predmet: Anglický jazyk

» Manuál č. 33: Mgr. Nina Kubačková - Téma: Trenčín v obrazoch - 9. ročník, Predmety: Výtvarná výchova, Informatika

» Manuál č. 34: Mgr. Zuzana Kijácová - Téma: Biologický slovník cudzích slov - 9. ročník, Predmety: Biológia, Slovenský jazyk, Informatika

» Manuál č. 35: RNDr. Viera Kolbaská - Téma:Obyvatelia Zeme - Čo o nich vieme?, 9. ročník, Predmety: Matematika, Geografia